มาทำความรู้จักกับ 
"NATNARA CORPORATION"
รับวางแผนกลยุทธ์องค์กร วางระบบบัญชี
ระบบควบคุมภายใน วางแผนทางการเงิน
เพื่อฟื้นฟูกิจการ ให้คำปรึกษาและ
คำแนะนำด้านธุรกิจกับคุณได้ !!!NATNARA CORPORATION
บริหารงานด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
วางแผนภาษี และระบบการควบคุมภายใน
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี 
โดยเป็นที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี 
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
พร้อมสร้างโครงสร้างระบบบริหาร
ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายใน
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้เจ้าของกิจการ
ให้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านมูลค่าธุรกิจสูงสุด
NATNARA CORPORATION 
เข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการ
เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ
ในสินค้าและบริการของตน แต่ยังไม่สามารถ
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตมีระบบการทำงานที่ยั่งยืนได้
ข้อจำกัดในความเข้าใจระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ
ซึ่งเป็นปัจจัยต่อการขยายการเติบโตของธุรกิจ
เราจึงเน้นบริการวางโครงสร้างระบบบัญชีบริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นมืออาชีพ 


👩‍💻 รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริการจัดทำบัญชี และภาษีครบวงจร
👩‍💻สร้างระบบบัญชีบริหาร วิเคราะห์ธุรกิจ อย่างแม่นยำ ตรวจสอบได้
👩‍💻 ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากร 
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบระบบภายใน
👩‍💻ยกระดับพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชี และฝึกอบรมบุคลากร


งานจดทะเบียนบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

เพื่อให้องค์กรมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ในระยะยาว
เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด
ทำให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่าย
ด้วยเครื่องมือโปรแกรมบัญชีOnline
ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
รองรับการเติบโตของธุรกิจระยะยาว


👩‍💼จดทะเบียนบริษัท

ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท
 
จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มวัตถุประสงค์ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่ม/ลดสาขา เพิ่มทุน/ลดทุน ภาษีธุรกิจเฉพาะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

👩‍💼บริการทางด้านภาษี

บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และวางแผนภาษี

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดยื่นภาษีออนไลน์ ที่ปรึกษาในการ
วางแผนภาษีพร้อมกับบริการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53)
 ภาษีเงินได้นิติบุคลครึ่งปี (ภงด.51)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

👩‍💼VISA/WORK PERMIT

บริการรับทำ VISA & WORK PERMIT

รับปรึกษาคนต่างชาติ ที่ไม่มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยได้ การขอต่ออายุระยะสั้น 
กรณีพิเศษ เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว , ผ.15 , ผ.30

👩‍💼บริการบริหารงานหน่วยงานบัญชี

 บริการช่วยจัดตั้งและบริหารงานบัญชี

สร้างหน่วยงานบัญชีและการเงินภายในองค์กร
พร้อมกับช่วยบริหารหน่วยงานให้เข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน มีระบบ
กระบวนการทำงานที่แข็งแรง พร้อมกับมีรายงาน
ทางการเงินและบัญชีบริหาร ที่เชื่อถือได้ ใช้สำหรับ
วิเคราะห์ธุรกิจและวัดผลการดำเนินการของกิจการ
เพิ่มมูลค่าให้กับการเติบโตของธุรกิจ

👩‍💼สร้างระบบเอกสารหลังบ้าน

บริการระบบงานเอกสารหลังบ้าน

สำนักงานบัญชี สายพันธุ์ใหม่ ต่อยอดการทำบัญชีเดิมๆ
สร้างระบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เอกสารขาย
เอกสารจัดซื้อ เอกสารการเงิน และเอกสารบัญชี
โดยเราเป็นศูนย์กลางของระบบเอกสาร
เพื่อเพิ่มมูลค่าในการจัดระบบเอกสาร
ต่อยอดการวิเคราะห์กิจการด้วยบัญชีบริหาร

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ 
ออกแบบการทำงานบัญชีแนวใหม่
WORK AT HOME
ระบบ AccRevo Accistant เป็นโปรแกรมจัดการธุรกิจดิจิทัล 
On Cloud ถูกออกแบบมาให้ผู้ประกอบการใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชี ก็สามารถบริหารจัดการ ออกเอกสารทางด้านบัญชีได้ครบถ้วนทั้งด้านรายรับ 
ด้านรายจ่ายด้วยฟังก์ชันการออกเอกสารที่ครอบคลุมทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารทางบัญชีได้ง่ายๆเพียงแค่กดเปลี่ยนสถานะเอกสารก็จะถูกสร้างถูกต้องตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานระบบฟรี  ได้ที่คลิ๊กลิ้งค์นี้
คู่มือใช้งานระบบและแนะนำฟีเจอร์ต่างๆในระบบAccRevo  คลิ๊ก
จัดการร้านค้าออนไลน์
ด้วยระบบหลังร้านแบบครบวงจร
ZORT ระบบจัดการออเดอร์และสต๊อกสินค้า


จัดการร้านค้าออนไลน์ด้วยระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพจาก ZORT โดยเราให้บริการระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร รวมถึงระบบการสต๊อกสินค้า ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารระบบร้านค้าออนไลน์ และจัดการคำสั่งซื้อได้จากหลากหลายช่องทางอย่างเป็นมืออาชีพได้ง่าย ๆ ในที่เดียว
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานระบบฟรี  ได้ที่คลิ๊กลิ้งค์นี้
คู่มือใช้งานระบบและแนะนำฟีเจอร์ต่างๆในระบบ ZORT  คลิ๊กลิงค์นี้💁บทความcontact