บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เราได้สร้างแบรนด์บริหารโรงแรม
NATNARA HOTEL MANAGEMENT
เพื่อให้เจ้าของโรงแรมมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการโรงแรมที่ดี
(Good Hotel Management)
พัฒนาระบบการทำงานภายในต่างๆ
ของโรงแรม ให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
โดยเรามีเป้าหมายสร้างระบบงาน
เป็นเชนโรงแรม กลุ่ม 3-4 ดาว
(จำนวนขนาด 50 – 200 ห้อง)

เราสามารถให้การบริหารจัดการโรงแรม
แบบเต็มรูป หรือ บริหารบางส่วน
(Full Option / Cluster Outsource)
เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานโรงแรม
มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุน
ค่าบริหารจัดการโรงแรม
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิค
บริการรับบริหารโรงแรม/ที่ปรึกษาโรงแรม
                                                                                                          

ปัญหาส่วนใหญ่ของการบริหารโรงแรม ขาดบุคคลากรที่มีคุณภาพ 
พร้อมกับขาดผู้ช่วยบริหารมีมืออาชีพ...


ไม่มีบุคลากร
ที่มีความสามารถไม่เหมาะสมลาออกบ่อย


บริหารงานขาดประสิทธิภาพจัดส่งทีมงานเข้าไปทำงานประจำ
ภายในโรงแรมของท่าน
บริการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วย
ขจัดปัญหาโดยจัดหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพผ่านการ
คัดเลือก อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น


เราสามารถให้บริการ
บริหารจัดการโรงแรม
บางส่วนแบบเอ้าท์ซอร์ส 
(Cluster Outsource)

บริหารหน่วยงานบัญชีและการเงิน
บริหารหน่วยงานจัดหารายได้
บริหารหน่วยงานจองห้องพัก
♠ NATNARA RESERVATION FRANCHISE 
♣ NATNARA RESERVATION OUTSOURCE เราใช้โปรแกรม 

สมาร์ท ไฟเดอร์ 

ในการบริหารโรงแรม

บทความcontact


บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 36/147 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
Mobile : 062-859-5241 LINE ID : nat.nsk